Termomodernizacja budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN nr umowy 93/2015/Wn07/OA-tr-ju/D 16.04.2015 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia objęto termomodernizacją 8 budynków; łącznie ocieplono 6 798,06 m2przegród zewnętrznych (ścian, stropów, stropodachów), wymieniono 16 instalacji wewnętrznych: 8 instalacji C.O. oraz 8 instalacji C.W.U. (we wszystkich obiektach, łącznie z węzłami cieplnymi - 4 szt.); wymieniono łącznie 703,00 m2 stolarki okiennej i 35,3 m2 stolarki drzwiowej; zamontowano kolektory słoneczne o łącznej mocy 78,75 kW i łącznej powierzchni 112,50 m2; zmodernizowano oświetlenie (2 288 szt.) o łącznej mocy 74,52 kW.