Projekty strukturalne

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 

 


Tytuł: Centrum biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt

Beneficjent: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Wartość projektu: 89 739 098,05 PLN (IBB PAN - 7 953 620,06 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 76 278 233,34 PLN (IBB PAN - 6 760 577,05 PLN)

Okres realizacji: 01.03.2008-30.09.2013

Numer umowy: POIG.01.01.02-00-007/08

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych

Beneficjent: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalenj PAN im. Ludwika Hirszfelda

Wartość projektu: 13 660 000 PLN (IBB PAN - 6 576 000 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 11 611 000 PLN (IBB PAN - 5 589 600 PLN)

Okres realizacji: 01.03.2008-30.04.2012

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-003/08

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 5 000 000 PLN

Udział Unii Europejskiej: 4 250 000 PLN

Okres realizacji: 01.01.2010-31.01.2014

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-14-036/09-00

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Inżynierowanie szczepów Trichoderma o wzmocnionych właściwościach biokontrolnych

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 3 153 855 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 680 776,75 PLN

Okres realizacji: 01.03.2009-31.12.2012

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-14-038/09-00

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 26 530 185,40 PLN

Udział Unii Europejskiej: 22 550 657,59 PLN

Okres realizacji: 01.04.2009-30.09.2013

Numer umowy: POIG.02.03.00-00-003/09-00

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności

Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wartość projektu: 20 011 918,66 PLN (IBB PAN - 3 760 040 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 17 010 130,86 PLN (IBB PAN - 3 196 034 PLN)

Okres realizacji: 01.04.2009-10.07.2014

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-128/08-00

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Macromolecular assemblies involved in RNA metabolism

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 2 184 000 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 856 400 PLN

Okres realizacji: 01.06.2009-31.05.2013

Numer umowy: TEAM/2008-2/1

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych

Beneficjent: Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners

Wartość projektu: 5 974 155 PLN (IBB PAN - 198 288 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 5 078 031,75 PLN (IBB PAN - 168 544,80 PLN)

Okres realizacji: 01.10.2009-31.08.2012

Numer umowy: POIG.02.03.02-00-022/09

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł:Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 3 471 281,79 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 950 589,52 PLN

Okres realizacji: 01.04.2009-31.12.2013

Numer umowy: POIG.01.01.02-00-048/09-00

 

Cel projektu: zaprojektowanie, otrzymanie i weryfikacja bioczujników elektrochemicznych pozwalających na detekcję patologicznego procesu aktywacji receptorów RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) przez ich endogenne ligandy w płynach fizjologicznych. Opracowana w ramach projektu rodzina bioczujników będzie stanowiła nowe, korzystne ekonomicznie narzędzie różnicujące dla badaczy z dziedziny nauk medycznych i lekarzy diagnostów, wykrywające szczególne procesy patologiczne, związane z przemianami cywilizacyjnymi, którym podlega społeczeństwo polskie, w tym wczesne stadia powikłań cukrzycowych, stany zapalne towarzyszące chorobom z autoagresji i wczesne stadium choroby Alzheimera. Ponadto celem ogólnym projektu jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na rozwój zdrowotny oraz cywilizacyjno - gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Wartością dodaną projektu jest to, że spełnia on warunki innowacyjności w skali międzynarodowej.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 15 225 200,27 PLN

Udział Unii Europejskiej: 12 941 420,22 PLN

Okres realizacji: 01.04.2009-31.12.2014

Numer umowy: POIG.01.01.02-14-054/09-00

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Beneficjent:  Uniwersytet Warszawski

Wartość projektu: 54 135 857,08 PLN (IBB PAN - 5 528 000 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 46 015 478,51 PLN (IBB PAN - 4 698 800 PLN)

Okres realizacji: 06.08.2008-31.12.2013

Numer umowy: POIGT.02.02.00-00-025/09-00

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii


Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wartość projektu: 388 444 071,00 PLN (IBB PAN - 32 553 524 PLN)

Udział Unii Europejskiej: 305 447 500 PLN (IBB PAN - 23 085 722,05 PLN)

Okres realizacji: 01.01.2008-31.03.2013

Numer umowy: POIG.02.02.00-14-024/08-00

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie biologii molekularnej: DNA, RNA i białka – od badań podstawowych do aplikacyjnych

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 6 293 000 PLN

Udział Unii Europejskiej: 5 349 050 PLN

Okres realizacji: 01.04.2010-31.01.2015

Numer umowy: MPD/2009-3/2

 

Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MPD) to jeden z programów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp 

Program stanowi 19 projektów eksperymentalnych, które będą realizowane w Instytucie Biochemii i Biofizyki (IBB) lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB). Każdy z projektów na przypisanego promotora z IBB bądź z IIMCB oraz współpracujące laboratorium zagraniczne, w którym doktorant spędzi 6-24 miesięcy w ciągu czterech lat.

 

Zakres tematyczny projektów obejmuje cztery kategorie:

  1. Metabolizm DNA;
  2. Biogeneza i kontrola RNA;
  3. Sygnalizacja komórkowa i transport białek;
  4. Zastosowanie biologii molekularnej w medycynie i biotechnologii.

Dokładny opis projektów oraz pracowni, w których nastąpi ich realizacja, jest dostępny na stronie internetowej http://www.ibb.waw.pl/molbiophd 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Tytuł: Metal-dependent peptide hydrolysis. Tools and mechanisms for biotechnology, toxicology and supramolecular chemistry

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 2 947 333 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 505 233,05 PLN

Okres realizacji: 01.05.2010-30.04.2014

Numer umowy: TEAM/2009-4/1

 

Projekt dotyczy biotechnologicznych i toksykologicznych aspektów zależnej od jonów metali swoistej sekwencyjnie reakcji hydrolizy wiązania peptydowego. Proces hydrolizy, który charakteryzuje się absolutną selektywnością dla wąskiej klasy sekwencji peptydowych, znajduje zastosowania biotechnologiczne, m. in. w usprawnianiu procedur oczyszczania białek rekombinowanych. Innym aspektem projektu jest identyfikacja i zbadanie na poziomie molekularnym reaktywności procesów toksycznych, związanych z niepożądaną hydrolizą w obrębie szczególnych domen białkowych, zwłaszcza palców cynkowych. Drugim przedmiotem zainteresowania projektu jest analiza reaktywności rodziny produktów reakcji hydrolizy, płaskich kompleksów jonów metali aktywnych hydrolitycznie. Kompleksy te z jednej strony aktywują i generują reaktywne formy tlenowe, stanowiąc potencjalne toksyny wewnątrzkomórkowe, a z drugiej mogą służyć jako elementy konstrukcyjno-katalityczne dla chemii supramolekularnej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.ibb.waw.pl/~balgroup/team/?project,9 

 

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 


            
Tytuł: The AlkB protein and its eukaryotic homologues - the role in DNA repair and the possible role in cancer etiology and target in cancer therapy

 

Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Partner: Rikshospitalet University Hospital HF

Wartość projektu: 838 000 EUR

Udział Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych: 750 000 EUR

Okres realizacji: 01.07.2008-31.12.2010

Numer umowy: PNRF-143-AI-1/07

 

Czynniki alkilujące pochodzenia endogennego i egzogennego powodują różnorodne uszkodzenia DNA, które inicjują mutagenezę, karcinogenezę, stany zapalne i procesy starzenia. Aby utrzymywać integralność DNA żywe komórki posiadają różnorodne systemy obronne, których celem jest naprawa uszkodzeń w DNA. Wśród tych systemów naprawczych, bezpośrednia dealkilacja za pośrednictwem AlkB jest jedną z najprostszych i najbardziej efektywnych dróg naprawy uszkodzeń alkilacyjnych. Udział genu alkB w naprawie DNA postulowano już ponad 20 lat temu, jednak molekularne podstawy działania białka AlkB wyjaśniono dopiero niedawno. Dlatego też, w przeciwieństwie do innych systemów naprawy DNA, bezpośrednia naprawa przez dioksygenazy typu AlkB jest ciągle w niewystarczającym stopniu zbadana, szczególnie w odniesieniu do możliwego spektrum substratów, ekspresji w różnych organizmach (szczególnie eukariotycznych) i tkankach (również porównanie tkanki nowotworowej i zdrowej), oddziaływań z innymi systemami naprawy, metod pomiaru aktywności, etc. W konsekwencji, Polsko-Norweska grupa planuje przeprowadzenie szeregu badań, których wyniki powiększą naszą wiedzę na temat roli biologicznej białek typu AlkB. Dodatkowo, obok kontynuacji badań nad ludzkimi i mysimi homologami bakteryjnego białka AlkB, podejmiemy badania nad innymi gatunkami eukariotycznymi, gdzie homologiczne sekwencje DNA zostały znalezione. Gatunkami tymi będą drożdże S. pombe i nicień C.
elegans. Przypuszczamy, że homologi AlkB u organizmów wyższych odgrywają ważną rolę w naprawie adduktów generowanych przez produkty peroksydacji lipidów i będziemy badać te addukty jako możliwe substraty AlkB. Ponieważ alkilacyjne uszkodzenia DNA są generowane przez niektóre chemoterapeutyki przeciwnowotworowe, zamierzamy badać rolę naprawy DNA typu AlkB w wyjaśnieniu toksyczności tych chemoterapeutyków aby określić nowe markery diagnostyczne i cele terapeutyczne.
Odkryliśmy, że hABH3, ludzki homolog bakteryjnego AlkB, pełni istotną rolę w zapobieganiu akumulacji metylowanych mRNA i prawdopodobnie w konsekwencji nieprawidłowych białek, dlatego też będziemy badać rolę hABH3 w prewencji chorób neurodegeneracyjnych związanych z akumulacją agregatów tworzonych przez nieprawidłowe białka. W ramach projektu spróbujemy ustalić udział białek szoku cieplnego w procesach naprawy DNA/RNA i ochrony białek naprawy DNA/RNA, w tym
homologów AlkB. Zbadamy możliwe modyfikacje posttranslacyjne homologów AlkB. Mimo, iż główny cel naszych badań, wyjaśnienie roli białek typu AlkB w różnych aspektach ochrony integralności DNA i RNA jest naukowy, to wnioski płynące z wyników naszych badań będą miały znaczenie dla rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych.

 


 

 

Tytuł: Widespread and potent non-coding RNA in plants genome regulation, development and evolution


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 1 015 833 PLN

Udział Unii Europejskiej: 863 458,05 PLN

Okres realizacji: 01.11.2010-31.10.2014

Numer umowy: TEAM/2010-5/9

 

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 


Tytuł: New proteins implicated in regulation of tRNA transcription in yeast Saccharomyces cerevisiae


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 473 940 PLN

Udział Unii Europejskiej: 402 849 PLN

Okres realizacji: 01.05.2011-30.04.2014

Numer umowy: POMOST/2010-2/2

 

 

 

 


Tytuł: Proteomics in characterisation of selected protein assemblies


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 1 425 000 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 211 250 PLN

Okres realizacji: 01.08.2011-30.06.2015

Numer umowy: TEAM/2011-7/1

 

 

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 


Tytuł: Development of targeted mass spectromectry-based proteomic assays for the discovery of a novel endothelium-specific pharmaceutical for the treatment of human vascular diseases


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 304 000 PLN

Udział Unii Europejskiej: 258 400 PLN

Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013

Numer umowy: HOMING PLUS/2011-3/1

 

 

 

 


Tytuł: New players involved in the maintenance of genomic stability


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wartość projektu: 1 861 666 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 582 416,10 PLN

Okres realizacji: 01.02.2012-30.06.2015

Numer umowy: TEAM/2011-8/1

 

Project aims will focus on investigation and further characterization of new factors which influence the stability of DNA. We believe that the proposed investigations will broaden the understanding of the processes that maintain stable replication forks, and provide additional knowledge about new factors influencing genomic stability.In many cases, bacteria and yeasts have been successfully used to create models for human DNA replication or human diseases. Thus, in the planned experiments Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli will serve as the model organisms. The experiments will be carried out in collaborations with three international laboratories: California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA; National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, NC, USA; National Institute of Genetics, Mishima, Japan. Their expertise and ongoing collaboration will support our studies.

The project will focus on:

  1. Role of GINS complex in proper functioning of replication apparatus;
  2. Role of Dpb2, a noncatalytic subunit of DNA Polymerase epsilon, in genome stability;
  3. DNA polymerase switching during high fidelity or potentially error prone replication.
For more information go to: http://ibb.waw.pl/team

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 


 

 

Tytuł: Funkcjonalne zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukariota


Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Partner:Universite de Geneve

Partner: Uniwersytet Warszawski

Wartość projektu: 2 682 600 PLN

Udział Szwajcarskiej Rady Federalnej: 2 280 210 PLN

Okres realizacji: 01.01.2012-31.03.2016

Numer umowy: 20/2012 (PSPB-183/2010)

 

Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie globalnych, wysokoprzepustowych technik do rozszerzenia puli ncRNA w normalnych i stresowych warunkach oraz w komórkach mutantów metabolizmu RNA. Kolejnym zadaniem jest zbadanie machanizmów działania tych ncRNAs przez identyfikację potencjalnych substratów przy użyciu metod bioinformatycznych oraz funkcjonalne potwierdzenie tych substratów technikami biologii molekularnej (nadekspresja, mutageneza etc.). Prztestujemy też specyficzny i globalny wpływ ncRNAs na wytypowane procesy komórkowe. Ponadto, zostaną przprowadzone genetyczne testy z użyciem systemów reporterowych dla wyznaczenia czynników biorących udział w zależnej od ncRNA regulacji ekspresji genów. Fluorescencyjna hybrydyzacja RNA in situ (FISH) zostanie wykorzystana do lokalizacji wybranych ncRNA w celu ich lokalizacji komórkowej i miejsca działania. Badania będą prowadzone dla dwóch modelowych systemów eukariotycznych - drożdży Saccharomyces cerevisiae i kurzej limfoblastoidialnej linii komórkowej DT40. Systemy te są powszechnie stosowane dzięki możliwościom manipulacji genetycznych (występowanie homologicznej rekombinacji). Identyfikacja ncRNA w linii DT40 pozwoli na rozszerzenie wyników na komórki wyższych Eukariota oraz wyjaśnienie konserwacji funkcji ncRNA i ścieżek zależnych od ich aktywności.