Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy na stanowisko doktoranta
05/16/2019 - 12:40

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana” więcej informacji

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawcy ma stanowisku typy post-doc
02/02/2019 - 00:05

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (Post-Doc) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.” więcej informacji

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawcy ma stanowisku typy post-doc
01/29/2019 - 10:39

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawcy ma stanowisku typy post-doc do projektu pt.:  "Topologia chromosomu Pseudomonas aeruginosa. Rola białka partycyjnego ParB." finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki więcej informacji

Oferta pracy Post-doc (asystent)
11/21/2018 - 13:13

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko post-doc (asystent), do realizacji projektu MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3”.  

więcej informacji

Oferta pracy Post-doc
10/12/2018 - 13:51

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko typu Post-doc w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii w Gdańsku

wiecej informacji