Przetargi

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2013-2014 wraz zusługami dodatkowymi - IBB POU 0613 [kod przetargu]
28.06.2013, 13:06
Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury informatycznej do badań wieloskalowych złożonych systemów biologicznych – genomiki, transkryptomiki i proteomiki - KABSB 0613 [kod przetargu]
20.06.2013, 14:06
Usługa badawcza - synteza 26 sekwencji kodujących białka - US PN 0613 [kod przetargu]
17.06.2013, 13:06
Dostawa mikromacierzy i odczynników do analizy ekspresji genów - MO PN 0613 [kod przetargu]
10.06.2013, 17:06
Dostawa aparatury laboratoryjnej - AL PN 0513 [kod przetargu]
07.06.2013, 09:06