Przetargi

Dostawa aparatury laboratoryjnej do preparatyki kwasów nukleinowych i białek z tkanek roślinnych - ALP PN 0913 [kod przetargu]
23.09.2013, 16:09
Dostawa systemu do chromatografii średniociśnieniowej z kolektorem frakcji i wyposażeniem - AJP PN 0913 [kod przetargu]
04.09.2013, 19:09
Sukcesywne dostawy odczynników do sekwencjonowania DNA - OMŁ PN 0813 [kod przetargu]
09.08.2013, 13:08
Dostawa zestawu urządzeń do przechowywania, hodowli i analiz - AGD PN 0813 [kod przetargu]
08.08.2013, 17:08
Dostawa płytek i odczynników do analizy transkryptów mRNA i mikroRNA oraz płytek i odczynników do analizy profili mikroRNA w osoczu ludzkim - OBB PN [kod przetargu]
08.08.2013, 16:08