Mouse Genome Engineering Core Facility

Informujemy, iż w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN została utworzona pracownia genomu myszy:  Mouse Genome Engineering Core Facility - w której zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego tworzy modele zwierzęce do badań biomedycznych i przedklinicznych. Pracownia powstała we współpracy prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego i dr hab. Ewy Borsuk, prof. UW z Wydziału Biologii UW.
Uruchomienie pracowni było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,  w ramach Programu TEAM TECH CORE FACILITY.

Szczegółowe informacje na temat Mouse Genome Engineering Core Facility znajdą Państwo na stronie internetowej
www.crisprmice.eu