Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2019 roku. OGŁOSZENIE