Aktualności

Ulrike Topf stypendystką 19. edycji Programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki

Informujemy, że dr Ulrike Topf została tegoroczną stypendystką 19. edycji Programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki w kategorii kobiety prowadzące badania naukowe w dziedzinach Nauk o życiu mające na celu realizację osiągnięcia naukowego będącego podstawą do uzyskania tytułu doktora habilitowanego. Czytaj dalej »

Roman Szczęsny laureatem nagrody NCN

Informujemy, że dr hab. Roman Szczęsny został laureatem nagrody Narodowego Centrum Nauki za osiągnięcia naukowe w obszarze nauk o życiu. Został doceniony za odkrycie mechanizmu degradacji mitochondrialnego RNA w komórkach ludzkich, wskazującego na rolę mitochondriów w regulacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Serdecznie gratulujemy. Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2019 roku. OGŁOSZENIE

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Konkurs NAWA - stypendia na realizowanie części pracy doktorskiej w ośrodkach zagranicznych (program im. Iwanowskiej) 14.10.2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej.

Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnios...