Aktualności

.

Z żalem zawiadamiamy, iż dnia 14 października 2020r odszedł Dr Zdzisław Matysiak, Lekarz, wieloletni pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, nasz Kolega i Przyjaciel.
Pogrzeb odbędzie się dnia 19 października 2020r na Cmentarzu Wolskim, rozpocznie się o g. 13 nabożeństwem w Kaplicy Cmentarnej (przy bramie głównej).

Dwie nowe pracownie dzięki sukcesowi w programie Polskie Powroty NAWA

Dr Michał Wandel i dr Maciej Nogalski zostali laureatami programu NAWA Polskie Powroty i utworzą nowe pracownie w IBB badające oddziaływania patogen-gospodarz.

NAWA Polskie Powroty

  Czytaj dalej »

Pracownicy IBB wyróżnieni nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Prof. Wojciech Bal i dr hab. Roman Szczęsny laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowe będące podstawą rozprawy habilitacyjnej. Czytaj dalej »

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Otwarto konkursy NCN: OPUS + LAP, PRELUDIUM BIS, SONATA, BEETHOVEN CLASSIC 01.10.2020

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłasza konkursy OPUS i PRELUDIUM BIS, SONATA oraz BEETHOVEN CLASSIC. Po raz pierwszy otwarty został konkurs OPUS 20 + LAP. Więcej informacji.

FNP- stypendium w programie START 16.09.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków o stypendium w programie START. Mogą się o nie ubiegać badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.  Więcej informacji.

 

VIII edycja Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2019 rok 27.08.2020

Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego badacza ze stopniem doktora, który nie ukończył 35 roku życia. Wnioski można składać do 30 września 2020 r. Więcej informacji.